Hodowla

Stado Angus KING nr. 39 jest zarejestrowane w Krajowym Związku Hodowców Bydła Mięsnego we współpracy z kadrą Zootechniczną jest sprawowany nadzór i ocena i selekcja sztuk do dalszej hodowli. Praca ta znalazła swoje potwierdzenie na Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku 06-2014r. w klasie młodych buhajków do 18 msc.